Anita Schelfhorst

medisch pedicure

Duivenvoorde 23, 7608 KT Almelo


telefoon: 0647012165

Diabetische Zorg

De zorgverzekeringswet kent een vergoeding voor voetzorg bij mensen met een chronische aandoening en een verhoogd risico op ontstaan van voetulcera.
Binnen deze wet regeling wordt de diabetische zorg opgedeeld in vier zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. De basisverzekering kent een vergoeding voor mensen met zorgpakket met profiel 2, 3 of 4.
Voor zorgpakket met profiel 1 zijn soms vergoedingen mogelijk vanuit de aanvullende verzekering, evenals voor reumatoÔde artritis en bloedvatproblemen.

Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts.
Die kan dat uitbesteden aan verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld een praktijkondersteuner of een diabetisch verpleegkundige.

Vergoeding Zorgverzekering

Als u in aanmerking komt voor vergoeding van uw voetzorg in de zorgprofielen 2, 3 en 4, dan wordt u doorverwezen naar een podotherapeut.
U bent vrij in het kiezen van welke podotherpeut u gebruik wenst te maken.
De podotherapeut van uw voorkeur dient dan wel een contract te hebben met mijn praktijk.
Op dit moment zijn er behandelcontracten afgesloten met onderstaande organisaties:
* Podotherapie Podomotus Almelo.
* Voetencentrum Wender, site: Podotherapeut.nl.

De podotherapeut onderzoekt uw voeten en schrijft een persoonlijk behandelplan. In dat plan staat onder meer hoeveel voetzorg u nodig heeft.
U kunt bij de podotherapeut aangeven dat u cliŽnt bent in mijn praktijk. De podotherapeut regelt dan met mij de afstemming van de voetzorg.

Via de site van Provoet.nl. kunt per zorgverzekeraar inzien welke vergoedingen worden geboden.

Lid van branche-organisatie Provoet.

© Voetzo 2019